La falta de criterio propio

Tendencias, son ese cliché ligado a una línea de tiempo adornada con la popularidad. La tendència ara mateix en la línia evolutiva humana és la informació i és així com tot el …